უპირატესობები

სუფთა წყალი

წყლის ამოღება ხდება 100 მეტრის სიღრმიდან.იმისათვის, რომ გამოირიცხოს სასმელ წყალში ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრის საშიშროება

5-ჯერადი ფილტრაცია

„ბინული”-ს მოპოვება და ჩამოსხმა ხდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ურთულესი ტექნოლოგიის გამოყენებით: საწარმოში დამონტაჟებულია უახლესი, მოდელის ფილტრები

დანამატების გარეშე

სასმელ წყალში არასასურველი ბაქტერიების მოხვედრის თავიდან აცილების მიზნით გამოიყენება ფილტრაციის მრავალსაფეხურიანი ეტაპები

სტერილური შეფუთვა

ყოველი ჩამოსხმის წინ ხორცილედება წყლის ჩამომსხმელი მილებისა ბოცებისა და ჭურჭლის სტერილური ქიმიურ-დეზიფენქციური გამორეცხვა

პროდუქცია

პროდუქცია ხელმისაწვდომია ხელშეკრულების პირობების საფუძველზე. თუ ჯერ არ ხართ ჩვენი მომხმარებელი გაეცანით პირობებს ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 032 2439 439.