: ეკოლოგია :

ბინული და ეკოლოგია

გარემოს დაცვა გულისხმობს ყველა იმ ღონისძიებას, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის და ბუნების სასიცოცხლო საფუძვლების მთლიანობაში შენარჩუნებას, სადაც წინა პლანზე დგას ადამიანის მიერ გამოწვეული ზიანის შეზღუდვა. პოლიეთილენის ბოთლები რომ ბუნების მტერია, ეს მსოფლიომ რამდენიმე წელია გააცნობიერა, რადგან მისი მეორადი გამოყენება ფაქტობრივად არ ხდება და ნაგვის სახით გვევლინება მთელს დედამიწაზე, ეს არა მხოლოდ აბინძურებს გარემოს,  არამედ მათი […]