კალათა

თქვენი კალათა ამ წუთას ცარიელი.

თქვენი კალათა ამ წუთას ცარიელი.